Homepage


WELKOM

Geroepen door Jezus als 'Zuster van Liefde', mogen wij delen in Zijn Liefde en Genade.
Vanuit een innig gebedsleven dragen wij zorg voor kinderen, jongeren en bejaarden. 

Geroepen-zijn is zalig!
'Hij is onze dankbaarheid waardig ...'


Dinsdag 27 september - H Vincentius patroonheilige van onze congregatie
10.30 u Plechtige gregoriaanse Eucharistieviering

Zondag 2 oktober - Viering naamfeest E H Palmer Jonckheere
Directeur van de congregatie Zusters van Liefde
10.30 u Plechtige gregoriaanse Eucharstieviering

Welkom! 
Een internaat voor GROOT en klein

Wij bieden een toekomstgerichte opvoeding aan met structuur en begeleiding 'op maat',
voor kleuters, kinderen en meisjes ... vanuit Jezus' Blijde Boodschap
en het is een goed(koop) voorstel. Meer info?

www.onzelievevrouwvantroost.be of www.kinderinternaat.be of 0491 15 49 46