40 Urengebed aanbidding

De term veertigurengebed verwijst naar de traditionele drie dagen - van zondagmiddag tot dinsdagavond- voor Aswoensdag, waarop veel katholieke parochies het Allerheiligste Sacrament in een gouden monstrans op het altaar uitstellen.

Het is bedoeld als voorbereiding op de veertigdagentijd en tot eerherstel voor de uitspattingen tijdens de carnavalsdagen.

Het veertigurengebed geeft de katholieken de gelegenheid de werkelijke aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie te vereren.

Wanneer: zondag, maandag en dinsdag 11-12-13 februari telkens na de Eucharistie tot 's avonds 19.00 uur.

Op zondag en dinsdag is het avondgebed om 16.30 uur; op maandag om 17.00 uur rechtstreeks op Radio Maria.

Je bent van harte welkom om samen met ons te bidden voor de vele noden van Kerk en wereld. Het gebed is een krachtbron boven alle andere oplossingen en problemen.