Eucharistie op zondag ... op vaderdag.

Zojuist Eucharistie gevierd op deze tweede zondag van juni 'vaderdag'.

'Eucharistie' is 'dankzeggen'. We luisteren naar Zijn Woord en gedenken Zijn Offer op Calvarië. Een Woord voor jou, genade voor jou opdat jij meer een Christus zou worden in deze wereld.

Op deze vaderdag bidden wij voor alle vaders en voor alle 'geestelijke' vaders. We bidden bijzonder voor de priesters die zich dag na dag inzetten voor 'Gods kinderen'.

De Eucharstie in onze kerk, onze kapel werd gewijd tot kerk, wordt op zondag steeds uitgezonden via Radio Maria. Jij kan ons live beluisteren via internet, via een dab+radio of dab+verinding in de auto.

Je bent natuurlijk ook van harte welkom om samen te bidden en te vieren in onze kerk. Met de grote vakantie in zicht kan je d'er een familieuitstap van maken. Op onze 'zolder' hebben wij de mooie schilderijen van Bradi Barth die je gratis kan komen bezichtigen. Bradi schilderde het leven van Maria in meer dan 30 prachtige schilderijen. Met Brugge niet veraf kan het best een leuke 'Goddelijke' uitstap worden.