Het zwaard dat Jezus geeft is de ...

Zaterdagmorgen verzorgden de jongens en meisjes van ‘Mariapark’, bij onze zusters tot vandaag op kamp, de eucharistieviering voor onze zusters en henzelf. Voorganger was E. P. Stefaan Lecleir. Zijn homilie was opmerkelijk en ik kan niet nalaten ze met jullie te delen.

Als je tegen een muur duwt, zal die dan omvallen? vroeg de pater. Neen. En als je morgen nog eens duwt? Neen. Als je zo een maand lang tegen dezelfde muur duwt, zal hij dan omvallen? Neen. Maar je zult ongetwijfeld wel zelf sterker zijn geworden, met steviger spieren in armen en kuiten.

Zo maakt ook ons gebed ons sterker, zei de pater. En dan vertelde hij over een bisschop uit Nigeria die hij eens ontmoet had. In Nigeria woonden boze mensen die de kerken van de christenen in brand staken, kloosters vernielden, priesters onthoofden. De bisschop zag geen raad meer. Het geweld bleef aanhouden. Dan knielde hij neer voor het H. Sacrament en vertelde Jezus zijn grote radeloosheid. En Jezus gaf hem een zwaard. ‘Neem dat’, zei Jezus. Maar de bisschop weigerde. ‘Neen’, zei hij, ‘een zwaard en geweld brengen geen oplossing, dat wil ik niet’. Maar Jezus bleef hem dat zwaard aanbieden. Te langen laatste accepteerde de bisschop het zwaard en nam het in zijn handen. Maar kijk, het zwaard veranderde in een grote rozenkrans. De bisschop begreep. Overal ging hij nu met zijn christenen de rozenkrans bidden. Na een tijdje sloten zelfs van die boze mensen aan bij hun gebed. En de kerken werden niet meer in brand gestoken, de kloosters niet meer aangevallen. Er konden nu priesters terugkeren in het land en er aan het werk gaan.

De pater besloot: Door de rozenkrans te bidden word je sterker dan door tegen een muur duwen. We moeten naar Maria gaan…

door: E.H. Daniël Dewitte, concelebrant

P. S. ‘Mariapark’ is een jeugdbeweging, ontstaan ergens in een park, waar men een Marialied zong. Het is dus een Mariale jeugdbeweging met meisjes en jongens uit gezinnen waar nog gebeden wordt. Zie je, weer een van die kleine kernen van nieuw christelijk leven, een nieuw mosterdzaadje in Gods Koninkrijk.