Hij leeft!

De zustergemeenschap wenst jou een Zalig Paasfeest toe en een 'Goddelijke' paastijd.
Jezus, Gods Zoon, ging door lijden en dood maar Hij is verrezen. Hij leeft!

50 dagen lang mogen we dit Hoogfeest van Pasen vieren. Hij alleen is onze vreugde en vrede.
Onze kleine en grote zorgen mogen we aan Hem afgeven. Hij draagt ons. Hij zorgt voor ons.

Geven wij Hem ook dankbaar alle mooie momenten in het leven.

ZALIG PASEN!