Juni ... Heilig Hart maand

Juni is de rozenmaand maar veel meer de maand om open en vrij te staan voor Jezus' Liefde voor jou.
In juni vieren wij Jezus' Heilig Hart met op de derde vrijdag na Pinsteren het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.

Jezus bemint jou! Maak jij tijd voor Jezus? 

Jezus schenkt jou een stroom van Liefde om door te geven aan anderen! Geef jij Zijn Liefde door? 

De wereld heeft Jezus' Liefde broodnodig.

 

'Verlaat ons niet, zo bidden wij,

blijf met Uw Liefde ons nabij,

die Liefde die voor allen is

een bron van licht en lafenis.

 

Een bron die vloeit in overvloed,

een bron van water en van bloed,

ontspringend waar de harde speer

uw hart doorboorde, lieve Heer.

 

U, Jezus, zij de lof gewijd,

uw hart is vol barmhartigheid.

U met de Vader zij de eer,

U met de Geest voor immermeer.

(uit de hymne voor het Avondgebed op het Hoogfeest)