Nieuwe mailadressen

Momenteel stappen we over van @kloosterhospitaal.be naar @zustersvanliefde.be. Het loopt nog niet zoals het hoort maar vanaf maart zullen al onze mailadressen eindigen met @zustersvanliefde.be. (vb internaatzvl@zustersvanliefde.be) Graag dus wijzigen tegen die tijd in je adressenboek ... vergeet ons niet :-)