Onze eerste digitale nieuwjaar - (nieuws)brief

Jawel …

We werken aan een nieuwe website; met grote dank aan Patrick voor zijn technische ondersteuning. Vroeger hadden wij er eentje van de zusters, van de school en het kinderinternaat. Nu komt alles samen maar je kan er nog steeds naartoe via:

www.zustersvanliefde.be of www.kinderinternaat.be of www.onzelievevrouwvantroost.be.

Deze nieuwe site maakt het ons mogelijk om een digitale nieuwsbrief te sturen. Het vertrouwde boekje ‘Potje troost’ zal niet meer op papier verschijnen maar je kan ons reilen en zeilen volgen via deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief kan je heel wat lezen over onze gemeenschap en over het internaat.
Het belangrijkste gebeuren voor onze zustergemeenschap was natuurlijk de Eeuwige professie van Zr Catharina. 

2 jaar geleden stelden wij ons kandidaat om een vluchtelinggezin op te nemen. Aangezien gezinnen zelfstandig in een huis moeten wonen en vlug ‘op eigen benen moeten staan’, kregen wij er geen. Op onze vraag om meisjes op te nemen werd gezegd: ‘meisjes vluchten niet want ze zijn bang’. Uiteindelijk werd het een jongen uit Afghanistan en een meisje uit Syrië. Ondertussen kwamen er een meisje en een jongen bij uit Somalië. De 4 jongeren hebben elk een Belgische voogd die goed voor hen zorgt en waar wij een goede samenwerking mee hebben. Dit jaar vierden we samen met de vluchtelingen Kerst.

In het kinderinternaat wordt er steeds gewerkt in kleinere groepjes. Alle kinderen krijgen leerbegeleiding, er is tijd voor leuke ontspanning en aandacht voor religieuze momenten. Dit alles ‘op maat’ van elk kind.

Onze ‘grote’ internen en/of hun ouders komen uit veel verschillende landen: Marokko, Somalië, Dominicaanse Republiek, Kameroen, Turkije, Suriname, Nederland … en België. Dit geeft een aparte sfeer op het internaat. Waar we vroeger gewoon waren om alleen maar meisjes op het internaat te hebben die Verzorging BSO studeerden, hebben wij nu jongens en meisjes die alle richtingen volgen. Het overgrote deel volgt les in het Margareta-Maria-Instituut, hier vlakbij. Een nieuw gegeven is ook dat verschillende onder hen Moslim zijn. Dit maakt dat wij als christenen steviger in ons geloof komen te staan en dankbaar zijn voor wie God voor ons is en wat Hij allemaal doet.

Hieronder staan enkele artikels die concreet aangeven wat er in deze laatste maanden van het jaar hier allemaal gebeurde: Kortemark werd ‘wereldwijd’. Veel leesgenot.

Zr Margareta M

 

Zusters van Liefde – Hospitaalstraat 24 – 8610 Kortemark

051 56 62 00 of 0491 15 49 46