Steunprogramma voor ons (kinder)internaat

Om de drempel voor de opvang van de kinderen/jongeren zo laag mogelijk te houden, vragen de zusters aan de ouder(s) een dagprijs van 10 euro per schooldag. Dit bedrag ligt onder het gemiddelde van een doorsnee internaat in Vlaanderen.

Helaas zijn er nog steeds ouders die niet in staat zijn deze financiële bijdrage te leveren. Wij willen, zelfs bij voorkeur, ook de kinderen/jongeren van deze ouders een goede verzorging en opvoeding geven.

Daarom hebben wij voor de kinderen/jongeren van ouders, die aantoonbaar niet in staat zijn deze vergoeding te betalen, naar een andere mogelijkheid gezocht. Deze bestaat in het zoeken naar financiële adoptieouders: mensen die vanuit hun goed hart en genegenheid voor de congregatie en haar apostolaat, bereid zijn een kind/jongere ten laste te nemen.

Concreet betekent dit het volgende:

Een volledig kind/jongere ten laste nemen betekent 180 euro per maand voor een periode van 10 maanden (hierbij is rekening gehouden met de schoolvakanties gedurende het jaar; in juli en augustus is het internaat gesloten). Dit bedrag kan gestort worden per jaar (1800 euro) ofwel halfjaarlijks (900 euro) ofwel maandelijks (180 euro). Of twee adoptieouders betalen voor 1 kind/jongere de helft van het bedrag.

Niet te vergeten: wij zijn overtuigd dat uw belangrijkste bijdrage het gebed is en blijft.

De giften kunnen gestort worden op volgende bankrekening:

VZW Klooster Hospitaal – Zusters van Liefde
IBAN BE54 3850 0298 1397
BIC BBRUBEBB

onder vermelding van “Vrienden (Kinder)internaat”.