Stille Retraites

Volgende stille retraites gaan door in juli en augustus 2019

Juli: EP G Wilkens

Augustus: EH J Hermans

Prijs: te bespreken