Tijdelijke professie Julie

Tijdens het avondgebed op de vooravond van een Tijdelijke Professie wordt het religieuze kleed gezegend: uitwendig teken van totale godgewijdheid. 
Het kleed wordt besprenkeld met wijwater en overhandigd aan de novice. De plechtigheid werd geleid door E.H. P Jonckheere. Hij werd 90 jaar maar zijn 'volhouden' verbaast iedereen.

Julie, 
de Heer heeft u uit de rij van gedoopten en gevormden geroepen om u met een inniger liefdeband aan Hem toe te wijden.
Morgen zal God door zijn Kerk uw geloften aanvaarden en in de Eucharistie het 'nieuwe verbond' tussen Christus en u bezegelen.

Wij dank God om de genade van uw uitverkiezing en van uw ja-woord en bidden dat je een heilige mag worden tot lof en glorie van God en tot heil van de mensen.