Wij bidden voor jou ...

Het leven is niet altijd gemakkelijk, verdriet en pijn komen op jou af. Als gelovige leven in de maatschappij is niet altijd zo evident. Sommige problemen en situaties kennen nog slechts één oplossing nl ervoor bidden. Jouw zorgen kunnen toevertrouwen aan God is een zegen. Jezus, de Zoon van God, die voor ons mens werd, brengt geen oplossingen maar wel verlossing

Wij bidden voor jou, je gezin, familie en vrienden ... dagelijks in het getijdengebed, de Eucharistie en op andere stille momenten. Je mag ons altijd intenties doorgeven.

Je kan ook met ons meebidden in de Eucharistie om 10.00 u, die op zondag wordt uitgezonden via Radio Maria.
Op maandag en donderdag 17.00 u kan je het getijdengebed volgen via Radio Maria.
Vanaf 1 januari kan je Radio Maria (jammer genoeg) alleen nog digitaal horen. Maar geen nood ... je kan een digitale radio aanschaffen voor enkele euro's.

Je bent natuurlijk ook hier welkom. Voor alle uren van onze gebedsmomenten klik hier

We gaan niet alleen tot God als het moeilijk loopt. Wij loven en danken Hem voor alles, voor alle het goede dat Hij, en Hij alleen, ons schenkt.