Dagverloop

Op maandag starten de lessen om 08.45 u. Indien nodig kunnen internen reeds op zondagavond rond 20.30 u binnen komen.

Op vrijdag eindigt de les om 16.05 u. Internen kunnen blijven tot ongeveer 18.00 u.

We hebben aandacht voor:

  • studietijd: op kamer of in de studiezaal 
  • orde, netheid en stiptheid
  • ontspanning: vrij of georganiseerd
  • sport: binnen en buiten het internaat
  • douches: 's morgens of 's avonds
  • computerwerk en groepswerk
  • morgen-en avondwijding
  • regelmatig Eucharistie, biechtviering, gebedsgroep
  • uitstappen: internatenhappening, schaatsen, zwemmen, bowling  ...

Vergelijkbare artikelen

Wij vragen aandacht voor ... aanwezigheid op alle verplichte (religieuze)...
Binnen het internaat streven wij naar een gezellige groepssfeer waar...
Wat je ook denkt, hoe je je ook voelt, wat...
Wekelijks worden er activiteiten gepland door de opvoedsters. Een greep...
Internen studeren op kamer of in de studiezaal en dit...
Voor alle internen leggen wij het accent op structuur, studiebegeleiding,...