Dagverloop

Het leven op internaat wordt, net als op school, gekenmerkt door regelmaat in het dagverloop en in het weekverloop.

Er zijn twee mogelijke aankomsttijden: internen kunnen op zondagavond tussen 19.30-21.00 uur of op maandag vanaf 7.00 uur toekomen. De overige internen komen op maandag na afloop van de lessen naar het internaat.

Op maandag starten de lessen om 08.45 uur. Op vrijdag eindigt de les om 16.05 uur. Internen kunnen op het internaat blijven tot 18.00 uur.

Om 06.55 uur worden de internen gewekt met een opbeurend lied, want opstaan is voor de meesten niet onmiddellijk hun sterkste kant. Er is gelegenheid om te douchen.

Om 07.25 uur is er een korte morgenwijding met Zr. Pascal om de komende dag toe te vertrouwen aan God. Aansluitend is er ontbijt en om 8.15 uur verzamelen alle internen om samen naar school te vertrekken.

's Middags eindigen de lessen om 12.20 uur en komen de internen naar het internaat voor het middagmaal. Na een uurtje pauze vertrekken ze opnieuw naar school voor de les tot 16.05 uur. 

Terug op internaat is het tijd voor een 4-uurtje, een rustige babbel en uitblazen van de voorbije schooldag.

Dagelijks zijn er twee studiemomenten, op de kamer of in de studiezaal, met tussenin het avondeten. Iedere avond is er een activiteit per leefgroep: sport, spel, muziek, dans, film ...

Om 20.15 uur is er een dessert of fruit voorzien en sluiten we af met de avondwijding. Achteraf kunnen internen nog douchen, nog wat studeren, boekentas maken, gezellig babbelen.

Om 21.25 uur verwachten we iedereen op eigen kamer en om 22.00 uur: 'slaapwel' iedereen.

Op woensdagnamiddag wordt er een meer uitgebreide activiteit voorzien of gaan we op uitstap: bowling, fitness, naar zee ... Om de 14 dagen is er Eucharistie.

Facultatief is er de bezinnings- en gebedsgroep 'De Bron', geleid door enkele zusters en een priester. Voor wie deelneemt, wordt het dagverloop op de betreffende dag licht gewijzigd.

Vergelijkbare artikelen

Voor alle internen leggen wij het accent op structuur, studiebegeleiding,...