Een internaat om thuis te komen

Binnen ons internaat vormen wij één grote familie:
een thuis voor kinderen en jongeren uit diverse milieus.
Voor ieder van hen willen wij het beste.
Ook voor jou!

Je mag werken aan je persoonlijke ontwikkeling
en je deelt deze kansen met andere kinderen en jongeren.
Er worden enkele leefregels vooropgesteld
om alles in goede banen te houden.

Wij kiezen voor een kleinschalige opzet
met aandacht voor een gezonde levensstijl,
leerbegeleiding, structuur, positief samenleven,
sporten, spelen en verantwoorde ontspanning.

Wij geven ieder kind en jongere de kans zich te ontplooien
tot een enthousiaste volwassene.
Je kan steeds bij een opvoedster of zuster terecht
om jouw verhaal te doen bij ‘vreugde en verdriet’.

Om het internaat voor iedereen een thuis te laten zijn,
is ook jouw hulp gevraagd.
Je staat voor anderen klaar
en zij kunnen op jou bouwen.

Wij rekenen op de steun van je ouders
en zij mogen steeds op ons beroep doen.
Er is nauwe samenwerking met de school,
externe hulpverleners worden zo nodig ingeschakeld.

Dit alles gebeurt vanuit een katholieke inspiratie:
God zorgt voor ieder van ons
en Zijn Zoon Jezus toont ons de weg.
Hem mogen wij navolgen.

Wij wensen jou hier van harte een tweede thuis toe.