Een onderkomen voor kinderen

Op vraag van directies van verschillende scholen en soms op vraag van (alleenstaande) ouders zijn wij een 10-tal jaren geleden gestart met een internaat voor meisjes en jongens uit het gewoon of Buitengewoon Basisonderwijs. 

Zusters, opvoedsters en vrijwilligers hebben aandacht voor studiebegeleiding, opvoeding en gezonde ontspanning. We hebben oog voor de persoonlijke nood van elk kind want een kind op internaat plaatsen is soms een moeilijke beslissing. Wij willen elk kind een 2de thuis geven waar het gelukkig mag zijn en kan ontplooien tot een positieve jongere.

Samenwerking met de ouders vinden wij belangrijk evenals hulp van externe hulpverleners.