Een thuis

Binnen ons internaat vormen wij één grote familie
met kinderen en jongeren uit diverse milieus.
Voor ieder van hen willen wij het beste.
Ook voor jou!

Je mag werken aan je persoonlijke ontwikkeling
en je deelt deze kansen met andere jongeren.

Er worden enkele leefregels vooropgesteld
om alles in goede banen te houden.
Onze taak bestaat uit studiecoaching,
aandacht voor structuur, positief samenleven,
sport en gezonde ‘leute’.

Opvoedsters en zusters
geven ieder kind of jongere de kans zich te ontplooien
tot een enthousiaste volwassene.
Wij luisteren graag naar je toffe en minder toffe verhalen.

Wij rekenen op de steun van je ouders
en zij mogen steeds op ons beroep doen.
Externe hulpverleners worden waar nodig ingeschakeld.

Dit alles vanuit een christelijke inspiratie:
God zorgt voor ieder van ons,
Zijn Zoon Jezus toont ons de weg.

Wij wensen jou hier
van harte
een tweede thuis toe.