Een thuis

Binnen ons internaat vormen wij één grote familie
met kinderen en jongeren uit diverse milieus.
Voor ieder van hen willen wij het beste.
Ook voor jou!

Je mag werken aan je persoonlijke ontwikkeling
en je deelt deze kansen met andere jongeren.
Er worden enkele leefregels vooropgesteld
om alles in goede banen te houden.

Wij kiezen voor kleine (leef)groepen
met aandacht voor een gezonde levensstijl,
leerbegeleiding, structuur, positief samenleven,
sport en verantwoorde ontspanning.

Wij geven ieder kind en jongere de kans zich te ontplooien
tot een enthousiaste volwassene.
Je kan steeds bij een opvoedster of zuster terecht
om jouw verhaal te doen bij ‘vreugde en verdriet’.

Wij rekenen op de steun van je ouders
en zij mogen steeds op ons beroep doen.
Er is nauwe samenwerking met de school,
externe hulpverleners worden zo nodig ingeschakeld.

Dit alles vanuit een katholieke inspiratie:
God zorgt voor ieder van ons,
Zijn Zoon Jezus toont ons de weg,
iedereen is welkom!

Wij wensen jou hier van harte een tweede thuis toe.
Carine, Sylvia, Sare, Zr. Margareta Maria, M Godelieve, Zr Pascal