Informatie en inschrijvingen

Op zoek naar een betaalbaar internaat voor uw kind of dochter? Wij zijn een internaat voor 'groot en klein'.

Uw kind of jongere wordt opgenomen in een leefgroepje met een beperkt aantal kinderen en jongeren en wordt van heel nabij gevolgd door een opvoedster. Daarbij is samenwerking tussen ouders en internaat heel belangrijk. Wij hebben overleg met de verschillende scholen in Groot-Kortemark. Er is ook mogelijkheid tot externe begeleiding zoals logo, Reva ...

Kinderen uit het Basisonderwijs volgen les op verschillende scholen in de omgeving. Leerlingen uit het Secundair onderwijs volgen les in het Margareta Maria Instituut met een waaier aan studiemogelijkheden. Ook hier is samenwerking met de ouders en de school belangrijk. U kan rekenen op studiebegeleiding en structuur maar ook gezonde ontspanning staat op de agenda.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons.