Onze visie: een tweede 'thuis' ...

Wij willen graag met jongeren op weg gaan ... Voor ons is het een boeiende en uitdagende taak maar ook voor jou. Binnen ons internaat vormen wij één grote familie met vele jonge mensen uit diverse milieus. Voor ieder van hen willen wij het beste. Ook voor jou!

Er worden enkele leefregels vooropgesteld om alles in goede banen te houden. Wij zullen jou structuur aanbieden en enkele positieve waarden om een gelukkige, hoopvolle en stevige toekomst tegemoet te gaan.

Het gezin waartoe je behoort is je eerste thuisbasis. Maar ook hier slagen wij er goed in om 'thuis' te zijn. In onze dagorde zitten een aantal toffe dingen die je thuis niet onmiddellijk zal vinden.

We willen je graag een aantal christelijke waarden meegeven omdat wij weten dat ze jou gelukkig zullen maken. Het geloof is de belangrijkste schat en wij merken dat jongeren er meer en meer naar op zoek zijn. Wij willen jou helpen op de weg van het ware geluk, nl de Weg die Jezus is.

Directie, opvoedsters en zusters zullen in de mate van het mogelijke en in de geest van een christelijke levenssfeer, iedere jongere de kans geven zich te ontplooien tot een enthousiaste volwassene.

Wij rekenen bij dit alles op de steun en medewerking van de ouders. Zij mogen steeds op ons beroep doen bij vragen en zorgen. Indien nodig werken wij samen met externe hulpverleners.