Sterzingen 2019

Enkele dagen na het feest van Driekoningen zijn de kinderen van het Internaat van de Zusters van Liefde door de straten van Kortemark getrokken, verkleed als koningen. Tijdens een mooie korte gebedsdienst in de kapel van het klooster werden de kinderen gezegend en uitgezonden om bij heel veel huizen in Kortemark aan te bellen en voor de bewoners te zingen over Jezus die mens is geworden. De kinderen hebben een grote ster meegedragen: de ster die de wijzen uit het Oosten gevolgd hebben om bij Jezus te komen. Hier is de naam van de feestelijke gebeurtenis aan ontleend: Driekoningen-zingen of Sterzingen.

Nadat de kinderen gezongen hebben, hebben ze enkele Driekoningen-koekjes en een kaartje met de huiszegen overhandigd. Veel mensen hebben een geldelijke gave aan de ‘koningen’ meegegeven. Teruggekomen in het internaat, zijn deze gaven door de kinderen in de kerststal in de kapel gezet, dichtbij het tabernakel.

In totaal is het geweldige bedrag van € 2500 opgehaald. Alle kinderen en zusters danken hartelijk al degenen die zo gul hebben bijgedragen.

Het geld dat opgehaald is, is bestemd voor kinderen van het bisdom Cochin in India. Met het geld zal namelijk een overkapping gebouwd worden, zodat de kinderen in het regenseizoen niet meer in de openlucht hoeven te zitten als ze catechese krijgen. De kinderen die door Kortemark zijn getrokken, laten op deze manier blijken dat al wie Jezus graag ziet, veel goed wil doen aan kinderen die het moeilijk hebben.