Sterzingen 2020

Op woensdag 8 januari hebben de kinderen van ons internaat, verkleed als koningen, de huizen van Kortemark aangedaan. Er gingen zo'n 8 groepjes op stap tussen 14 - 19 uur.

Ze zijn goed voorbereid op pad gegaan: na het omkleden tot koningen hebben ze gehoord over kinderen in Colombia, die onze hulp hard nodig hebben om een goede toekomst te krijgen. Daarna volgde een korte gebedsdienst in de kapel van het klooster, waar ze geluisterd hebben naar het Woord van God, gebeden hebben en gezegend zijn om Christus’ komst naar de wereld bekend te maken bij de mensen in Kortemark.

Ieder groepje, begeleid door een zuster of opvoedster, droeg een grote ster mee: de ster die de wijzen uit het Oosten gevolgd hebben om Jezus te vinden. Daarom wordt dit gebruik, dat bijvoorbeeld in Duitsland veel voorkomt, Driekoningen-zingen of Sterzingen genoemd.

De kinderen hebben aangebeld, een lied over de komst van de drie koningen gezongen en enkele Driekoningen-koekjes en een kaartje met de huiszegen overhandigd. Veel mensen hebben een bedrag in het kistje van de ‘koningen’ gedaan. Dit kistje hebben de kinderen, nadat ze teruggekomen waren in het internaat, in de kerststal in de kapel gezet, dichtbij het tabernakel.

Het geld dat opgehaald is, is bestemd voor kinderen in Monterredondo, Colombia. Deze kinderen hebben niet alleen te leiden onder armoede, maar ook onder de gevolgen van de gewapende strijd tussen de regering en verschillende bewegingen in het land. De Zusters van het Arme Kind Jezus zetten zich in om naast onderwijs ook muziek, dans en sport aan te bieden, zodat de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en de negatieve ervaringen in hun leven leren verwerken. Met het geld worden daarom onderwijsmiddelen, muziekinstrumenten, danskleding en sportattributen aangeschaft.

Door als Driekoningen-zangers door Kortemark te trekken, hebben de kinderen Jezus bij de mensen gebracht en kunnen zij door de hulp van deze mensen de goedheid van Jezus aan andere kinderen laten zien. In totaal is het geweldige bedrag van € 2378,84 opgehaald. Alle kinderen, zusters en opvoedsters willen degenen die bijgedragen hebben van harte bedanken. Graag tot volgend jaar ... op 6 januari, Feest van Driekoningen zelf.