Een onderkomen voor kinderen

Bij arme, hulpbehoevende en ontheemde kinderen denken we vooral aan verre landen. Maar ze komen ook voor, meestal verborgen, - in ons eigen land.

Er zijn naast gelukkige families ook veel gebroken gezinnen waarin de vaak alleenstaande vader of moeder door gebrek aan inkomsten, zwaarwegende levensomstandigheden of persoonlijke problemen moeilijk erin slaagt om aan hun kinderen in voldoende mate de voeding, kleding, hygiënische verzorging, of de aandacht te schenken die men ieder kind zonder meer toewenst. Er zijn veel voor de buitenwereld ongekende kinderen in de knel, - in ons eigen land.

In zulke noodsituaties is de laatste jaren door de ouder(s) of leerkrachten van scholen een beroep gedaan op hulp, zodat de kinderen tijdens de schoolweek van zondagavond tot vrijdagavond een onderdak, verzorging en begeleiding kunnen krijgen. Vanuit die vraag is er in alle stilte een internaat ontstaan dat ook openstaat voor kansarme jeugd. Enkele jaren geleden werd begonnen met twee kinderen; nu verblijven ruim een dertigtal kinderen in een kinderinternaat, - in ons eigen land.