Oktober = Rozenkransmaand

Oktober is missiemaand. We denken aan onze missionarissen die Jezus' Blijde Boodschap uitdragen naar de uiteinden van de aarde. 

Oktober is ook Rozenkransmaand. Dit jaar vroeg de Paus om dagelijks de Rozenkrans te bidden en Maria's bescherming over de Kerk af te roepen. Hij stelde ook voor om het gebed te bidden tot de Heilige Aartsengel Michaël.

Heilige Aartsengel Michaël,
Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug.
Amen.

In het internaat kreeg Maria van Fatima een bijzondere plaats. Ze verbleef telkens een week in iedere leefgroep. 's Morgens en 's avonds werden alle intenties toevertrouwd aan Maria, onze Hemelmoeder.

Op woensdag 24 oktober hadden we een kaarsjesprocessie doorheen de tuin om toe te komen in de kapel voor een toewijding tot Maria.

De laatste vrijdag van de maand werd Maria plechtig naar de kapel gebracht voor het morgengebed. 

'Wij begroeten U, Maria, vol genade
stralend als de zon, de hemelkoningin.
Sterren zijn uw kroon en de maan is u een troon.
U draagt de dageraad. Door U schenk God zijn Zoon.'