Sterzingen 2018

Misschien heeft u ze op woensdag 10 januari langs de straat gezien of misschien zijn ze bij u ook aan de deur geweest: koningen met lange gewaden, met kronen en sterren en met een lied. Het waren de kinderen van het kinderinternaat van de Zusters van Liefde die hun vrije tijd wilde gebruiken om iets goeds te doen voor een ander en om het licht van Kerstmis te verspreiden.

Na het middagmaal werden meer dan 30 kinderen in een handomdraai omgetoverd tot wijzen uit het oosten. Deze wijzen kwamen eens, ten tijde van Jezus’ geboorte, naar Jeruzalem, geleid door een stralende ster aan de hemel, op zoek naar een pasgeboren koning. Zij vonden Hem in Bethlehem en waren vol blijdschap. Zij eerden Hem met geschenken van goud, wierook en mirre. Zo waren deze wijzen uit het oosten de eersten van vele volkeren die Jezus als hun koning van vrede erkenden.

Door het sterzingen op of rond het feest van Driekoningen zetten kinderen de verkondiging van Jezus’ geboorte voort in deze tijd. Jezus kwam om de kleine, arme mens, de mens in nood, Hij kwam om God-met-ons te zijn en om ons te leren hoe we kunnen leven als kinderen van God. Zoals Hij oog had voor de kleine mens, zo vraagt Hij dat ook van ons. Daarom zingen de kinderen niet alleen van Jezus’ geboorte en dragen ze niet alleen zijn licht mee, maar ook durfden ze vragen om een kleine gift voor kinderen die het minder getroffen hebben. Dit jaar was het doel een project van gezinsvervangende tehuizen in drie dorpen in India, in het district Kanyakumari, Tamil Nadu: Kurusady, Manakudy en Chinnathurai, waar straat- en weeskinderen zonder thuis en zonder toekomst een veilige plek vinden om in een gezinssituatie op te groeien en zo een eerlijke kans krijgen op een gelukkige toekomst.

Maar behalve vragen om een gift voor anderen werd er ook uitgedeeld door de koningen: huiszegen-kaarten voor het nieuwe jaar om een plek te geven in huis.  Zo denken we er aan dat God met ons wil zijn en dat wij zijn zegen en bescherming mogen ervaren. Ook werden er heerlijke driekoningenkoekjes uitgedeeld, door de zusters zelf gebakken.  Gelukkig was het droog op woensdagmiddag en -avond en gingen vele deuren open. Om de kou even te vergeten, werd er halverwege de middag even gepauzeerd met warme chocolademelk. Tegen 7 uur keerden alle koningen weer terug om in de kloosterkapel hun gaven aan te bieden, moe maar voldaan en ook een beetje trots! Want de kinderen hebben een bedrag van maar liefst 1736,95 euro bij elkaar gezongen voor de kinderen van de Mini Villages in India!

Mede dankzij uw gulle gaven was het Sterzingen 2018 een succes!  Dank u wel!