KISI Kids

KISI Kids is een internationale beweging – eigenlijk net zoals een grote familie met kinderen, jongeren en volwassenen. Met liederen en musicals zijn zij op weg om de blijde boodschap van Jezus naar de mensen te brengen. Zij willen als een gelukkige gemeenschap leren om God te ontdekken, om onze talenten te ontplooien, en om Jezus elke dag na te volgen. Zij zijn een katholieke beweging, maar hun oecumenische missie is heel belangrijk voor hen.

https://www.kisi.org/nl