Gebedsmomenten

aanbidding

Aanbidding

08.50 uur tot aan de Eucharistie

behalve op recollectie(zater)dag

 

 

getijden

Getijdengebed

06.25 uur morgengebed

12.15 uur middaggebed

16.30 uur avondgebed
                17.00 uur op maandag en donderdag via Radio Maria

21.00 uur dagsluiting

Eucharistie

10.00 uur Eucharistie

                Op zondag wordt de Eucharistie steeds uitgezonden via Radio Maria

UITZONDERLIJK OM 09.00 uur

zaterdag 11 augustus (stille dag voor de zusters)

vanaf woensdag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) tot en met donderdag 23 augustus (retraite EH J Hermans)

 

gebed

Gebedsmoment voor roepingen

Iedere eerste zondag van de maand: 
15.00 uur we bidden samen om roepingen
paternoster en vespers 
uitstelling van het Allerheiligste