Gebedsmomenten

aanbidding

Aanbidding

Weekdagen: onmiddellijk na de Eucharistie van 09.00 uur

Zondag: 08.50 uur tot aan de Eucharistie.

 

 

 

getijden

Getijdengebed

06.25 uur morgengebed

12.15 uur middaggebed

16.30 uur avondgebed
om 17.00 uur op maandag en donderdag via Radio Maria
om 19.15 uur op dinsdag, woensdag en vrijdag op schooldagen

21.00 uur dagsluiting

Eucharistie

Zondag om 10 uur
Weekdagen om 9 uur
        Dinsdag op schooldagen om 17 uur   

Mogen wij vragen dat al wie naar de Eucharistie komt zich houdt aan de voorwaarden i.v.m. de coronamaatregelen.

 

 

gebed

Gebedsmoment voor roepingen

Priesters en religieuzen zijn 'broodnodig' in onze maatschappij. Zij laten ons immers God zien in deze seculiere wereld.

Doorheen de priesters is Christus Aanwezig in de sacramenten. Daarom bidden wij iedere eerste zondag van de maand, om 15 uur, voor roepingen.

 

Mogen wij vragen dat al wie naar de kapel komt zich houdt aan de voorwaarden i.v.m. de coronamaatregelen.