Gebedsmomenten

aanbidding

Aanbidding

Weekdagen: onmiddellijk na de Eucharistie van 09.00 uur

Zondag: 08.50 uur tot aan de Eucharistie.

 

 

 

getijden

Getijdengebed

06.25 uur morgengebed

12.15 uur middaggebed
onmiddellijk na aanbidding op woensdag

16.30 uur avondgebed
om 17.00 uur avondgebed op maandag en donderdag via Radio Maria
om 19.00 uur op dinsdag, woensdag en vrijdag (schoolweken)

21.00 uur dagsluiting

Eucharistie

In het OVERZICHT MAATREGELEN CORONAVIRUS & OPVOLGING door de Belgische bisschoppen is vermeld:

  • Vieringen in kloosterkerken en -kapellen staan niet langer open voor externen.
  • Zoveel mogelijk blijven de kerken open voor individueel gebed.

Van onze kant vragen wij dit te respecteren.

Het kerkelijk wetboek (canon 918) raadt ten zeerste aan dat de gelovigen de heilige communie binnen de eucharistieviering zelf ontvangen; maar, met inachtneming van de liturgische riten, moet hun ook buiten de Mis de communie gegeven worden als zij er met goede reden om vragen.

Wie om een goede reden verlangt om de H. Communie te ontvangen kan zich in de huidige omstandigheden daarom tot een priester wenden.

 

 

 

gebed

Gebedsmoment voor roepingen

Nu we allemaal in quarantaine zitten gaat het gebedsuur door, alleen met de zusters.

Maar we verenigen ons met alle mensen thuis, vooral met de zieken en de eenzamen. 

Vanaf 15 uur vragen we Jezus in het Allerheiligste Sacrament om ons priesters en religieuzen te geven.

We hebben ze zo nodig ... nog meer in en na deze coronacrisis.