Gebedsmomenten

aanbidding

Aanbidding

08.50 uur tot aan de Eucharistie

bijhalve op recollectie(zater)dag

 

 

getijden

Getijdengebed

06.25 uur morgengebed

12.15 uur middaggebed

16.30 uur avondgebed (tijdens retraite 14 tot en met 22 juli steeds om 16.30 uur)
op maandag, woensdag en donderdag om 17.00 uur via RADIO MARIA
op zondag: met uitstelling van het Allerheiligste

21.00 uur completen

Eucharistie

Iedere dag om 10.00 uur

Uitzonderingen

Vanaf vrijdag 18 augustus tot en met zaterdag 26 augustus om 09.00 uur (retraite)

Uitzendingen op Radio Maria

Gregoriaanse Eucharstieviering op zondag om 10.00 uur (niet op 20 augustus - zie hierboven)

gebed

Gebedsmoment voor roepingen

Iedere eerste zondag van de maand: 
15.00 uur we bidden samen om roepingen
paternoster en vespers 
uitstelling van het Allerheiligste