Gebedsmomenten

aanbidding

Aanbidding

08.50 uur tot aan de Eucharistie

behalve op recollectie(zater)dag

 

 

getijden

Getijdengebed

06.25 uur morgengebed

12.15 uur middaggebed

16.30 uur avondgebed
om 17.00 uur avondgebed op maandag en donderdag via Radio Maria

21.00 uur dagsluiting

Eucharistie

Vanaf maandag 19 tot en met dinsdag 27 augustus (stille retraite E H J Hermans) is de Eucharistie om 09.00 uur.

Op zaterdag 24 augustus is de Eucharistie om 10.30 uur: begrafenis E.H. P Jonckheere, Directeur van de zustergemeenschap

 

 

 

 

 

gebed

Gebedsmoment voor roepingen

Iedere eerste zondag van de maand: 
15.00 uur we bidden samen om roepingen
paternoster en vespers 
uitstelling van het Allerheiligste