Gebedsmomenten

aanbidding

Aanbidding

Weekdagen: onmiddellijk na de Eucharistie van 09.00 uur

Zondag: 08.50 uur tot aan de Eucharistie.

 

 

 

getijden

Getijdengebed

06.25 uur morgengebed

12.15 uur middaggebed

16.30 uur avondgebed
om 17.00 uur avondgebed op maandag en donderdag via Radio Maria

21.00 uur dagsluiting

Eucharistie

Op zondag om 10 uur - weekdagen om 9 uur

Uitzonderingen

Zaterdag 15 augustus om 10 uur: Hoogfeest Tenhemelopneming van Maria

 

Mogen wij vragen dat al wie naar de Eucharistie komt zich houdt aan de voorwaarden i.v.m. de coronamaatregelen.

 

 

gebed

Gebedsmoment voor roepingen

Priesters en religieuzen zijn 'broodnodig' in onze maatschappij. Zij laten ons immers God zien in deze seculiere wereld. Doorheen de priesters is Christus Aanwezig in de sacramenten. Daarom bidden wij iedere eerste zondag van de maand voor roepingen.

Volgend gebedsmoment: zondag 5 juli om 15 uur

Mogen wij vragen dat al wie naar de kapel komt zich houdt aan de voorwaarden i.v.m. de coronamaatregelen.