Congregatie

De Congregatie van de Zusters van Liefde werd midden 19e eeuw in Kortemark gesticht voor de zorg van wezen, verlaten kinderen, bejaarden en arme zieken, vooral slachtoffers van besmettelijke ziekten. Al snel breidde het apostolaatswerk zich uit naar andere gemeenten. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog werden huizen opgericht voor zwaar gehandicapte kinderen, nadien ook voor volwassen gehandicapten en chronisch-zieken.

Terwijl de laatste decennia verschillende huizen werden toevertrouwd aan andere instellingen, ontwikkelde zich de laatste jaren een nieuwe vorm van dienstbetoon, o.a. aan de zwaksten van de samenleving: kinderen in moeilijke leefomstandigheden. Dit nieuwe apostolaat wordt mede gedragen door jonge zusters, die de Congregatie de laatste jaren mocht opnemen. Aan hun roeping wijdde de televisiezender VTM in 2015 een reportage. Bekijk hieronder de reportage.

Gebedsmomenten

Tijdstippen van eucharistie, getijdengebed, aanbidding, en gebed om roepingen. Lees verder
Professie

Religieuze, iets voor jou?

Misschien vraag je je serieus af of het Gods wil is om als religieuze God te dienen in een kloostergemeenschap met bijzondere toeleg op gebed en op apostolaat onder kinderen... Lees verder