Een dag 'uit het leven gegrepen'

’s Morgens starten wij met de kinderen op te roepen. Bij de één gaat dat wat vlotter dan bij de andere. Zo moet je bij sommigen een hoofdkussen of zelfs water gebruiken om deze wakker te krijgen waardoor je al van s’ morgensvroeg een kussengevecht hebt op de gang, terwijl andere kinderen hun tijd nodig hebben om wakker te worden omwille van ochtendhumeur.

Nadat de kinderen zich een beetje hebben opgefrist en zijn aangekleed nemen we even de tijd om God te danken voor de nieuwe dag die Hij ons geeft en worden we bewust van zijn aanwezigheid in ons leven.
Daarna beginnen er vele maagjes te knorren en zetten we aan naar het ontbijt. Tegen 8.00 u maken de kinderen zich klaar om naar school te vertrekken. We geven de kinderen nog een kruisje bij het vertrek en wensen hun een mooie en leerrijke dag toe.
 
Om 16.00 u staan de zusters en opvoedsters de kinderen al op te wachten. Er is een korte ontspanning en er wordt ondertussen fruit gegeten. Hierna vliegen we in het huiswerk. 
Na de studie is er tijd voor ontspanning met aansluitend het avondmaal. De meeste van de kinderen vragen al vanaf 16.30u: ‘Wanneer gaan we eten? Wat gaan we eten? Hoelang duurt het nog voordat we gaan eten?’ Je kunt je waarschijnlijk wel al voorstellen wat de reacties zijn als je roept ‘we gaan eten!!’ Het is één grote ‘stormloop’ naar de eetzaal. Even samen de tafel zetten terwijl iemand van de kinderen achter de kar gaat. Eénmaal samen aan tafel danken we God voor het lekkere eten. De kinderen zetten meestal het gebed in, de zuster krijgt de kans niet. Terwijl ik start met een ‘Onze Vader …’ zetten de kinderen allemaal tezamen een danklied in. Als zuster schakel je dan maar over op het danklied.

Na het eten is er verder tijd voor een gevarieerde ontspanning: van het uitleven in de tuin door tikkertje te spelen of in de bomen te klimmen tot het kleuren van tekeningen of het bekijken van een film. 
Iedere zuster bereid voor woensdagmiddag een activiteit voor per groepje. Hier komen al de verborgen talenten naar boven. Zo heb je er die graag en goed koken terwijl er zijn die prachtige resultaten hebben bij een knutselactiviteit.

Iedere dag gaan de kinderen, de kleinste weliswaar vroeger, rond 20.10 u naar de slaapruimte. Daar wordt er nog even tijd gemaakt om onze Hemelse Vader te danken voor al hetgeen we kregen die dag maar ook maken we tijd om te bidden voor hen die ons gebed nodig hebben, aan wie we het beloofd hebben of gewoon voor de mensen die we graag zien of zelfs missen. Ieder kind is vrij om zijn of haar intenties naar voren te brengen die leven in het hart. Ze bidden voor mama, papa en de rest van de familie. Er komen intenties naar boven voor de mensen die verdriet hebben of eenzaam zijn, voor de zieken jong of oud, voor hen die gestorven zijn, voor mensen die ‘minder mooie dingen doen’. Of voor hen met wie ze soms moeite hebben omdat ze jaloers zijn of het gewoon niet zo goed vinden met die persoon.

Daarna is het tijd om te douchen. Ze kunnen dan nog even bij elkaar op de kamer zitten. Daarna gaat ieder naar zijn eigen kamer. Ieder kind wordt persoonlijk onder de wol gestopt. Opvallend wat de kinderen dan nog allemaal kunnen uitvinden om je toch maar aan het lijntje te houden zodat je langer op de kamer blijft en ze op die manier dus langer kunnen opblijven. Na een korte babbel en een kruisje sluiten we de ogen en kijken al uit naar de volgende dag die God ons gaat schenken.