Team

Het team bestaat uit opvoedsters en zusters die nauw samenwerken in de begeleiding van alle internen. Wij zijn een ankerpunt voor de internen door hen een luisterend oor voor kleine of grote problemen aan te bieden. Er is dagelijks overleg binnen het team.

Wij stimuleren alle internen tot creativiteit, inzet, sport en ontspanning. Initiatieven van de internen uit worden bespreekbaar gesteld.

Tijdens de studie wordt er individueel aandacht geschonken aan iedere interne en wordt er leerbegeleiding 'op maat' aangeboden. De internaatsbeheerder volgt de voortgang van de schoolprestaties via het digitale schoolplatform 'Smartschool', zodat er kan worden ingespeeld op probleemvakken. Er bestaan goede contacten tussen de school en het internaat.

Internen worden zoveel mogelijk positief bevestigd. Een negatieve houding trachten we bij te sturen met een goed gesprek.

Regelmatig zijn er uitgebreide overlegmomenten waar internen aan bod komen om de nodige bijsturing te bespreken.

Het internaat hecht veel waarde aan contact met de ouders. Indien nodig, wordt er vanuit het internaat overlegd met de ouders. Dit kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Er zijn verschillende overlegmomenten met de ouders, verspreid over het hele schooljaar.

Het team neemt regelmatig deel aan bijscholingen en studiedagen. Deze worden meestal georganiseerd vanuit de zustergemeenschap of vanuit de 'Dienst Internaten'. Hierdoor kunnen de zusters en opvoedsters de meest recente pedagogische en psychologische kennis inzetten tijdens hun inzet voor de internen.

Vergelijkbare artikelen

Het internaat kent een uitgebreide infrastructuur, die verdeeld is over...
Het internaat ‘met alles erop en eraan’ was bijna 40...