Team

Het team bestaat uit opvoedsters en zusters die nauw samenwerken in de begeleiding.

Voorzitter van het bestuursorgaan: zuster Godelieve
Directeur: Simon Dankers

Nazareth: verantwoordelijke zr Catharina en zr Magdalena, opvoedsters Chloé en Johanna; logistiek: zr Pascal
Sancta Maria: verantwoordelijke zr Emmanuel; logistiek: zr Vera
Paradiso: verantwoordelijke opvoedster Isabel; logistiek: zr Christianne


 

 

Het team bestaat uit opvoedsters en zusters die nauw samenwerken in de begeleiding. Wij zijn een ankerpunt voor de jongeren door hen een luisterend oor voor kleine of grote problemen aan te bieden. Er is dagelijks overleg binnen het team.

Wij stimuleren alle jongeren tot creativiteit, inzet, sport en ontspanning. Initiatieven van de jongeren worden bespreekbaar gesteld.

Tijdens de studie wordt er individueel aandacht geschonken aan iedere jongere en wordt er leerbegeleiding 'op maat' aangeboden.
De voortgang van de schoolprestaties worden via de digitale schoolplatforms gedeeld. Er is een goed contacten tussen de scholen en de voorziening.

Jongeren worden zoveel mogelijk positief bevestigd. Een negatieve houding trachten we bij te sturen met een goed gesprek.

De voorziening hecht veel waarde aan contact met de ouders. 

Het team neemt regelmatig deel aan bijscholingen en studiedagen. Deze worden meestal georganiseerd vanuit de zustergemeenschap of vanuit het Welzijnsverbond.
Hierdoor kunnen de zusters en opvoedsters de meest recente pedagogische en psychologische kennis inzetten tijdens hun inzet voor de jongeren.

Vergelijkbare artikelen

Het internaat kent een uitgebreide infrastructuur, die verdeeld is over...
Het internaat ‘met alles erop en eraan’ was bijna 40...