Team

Het team bestaat uit opvoedsters en zusters die nauw samenwerken in de begeleiding van alle internen.

 

Voorzitter van het bestuursorgaan: zuster Godelieve
Internaatbeheerder: Simon Dankers

Heilige Familie: verantwoordelijke zr Catharina en opvoedster Chloé, logistiek: zr Pascal
Sancta Maria: verantwoordelijke zr Emmanuel en opvoedster Marina, logistiek: zr Vera
Paradiso: verantwoordelijke opvoedster Isabel, logistiek: zr Christianne
Kindervriend: verantwoordelijke zr Theresia, logistiek: zr Vera
Sint Jozef: verantwoordelijke zr Magdalena, logistiek: zr Christianne

Verdere ondersteuning van de ‘vlinders’ opvoedster Sylvia en opvoedster Sare.

 

Het team bestaat uit opvoedsters en zusters die nauw samenwerken in de begeleiding van alle internen. Wij zijn een ankerpunt voor de internen door hen een luisterend oor voor kleine of grote problemen aan te bieden. Er is dagelijks overleg binnen het team.

Wij stimuleren alle internen tot creativiteit, inzet, sport en ontspanning. Initiatieven van de internen uit worden bespreekbaar gesteld.

Tijdens de studie wordt er individueel aandacht geschonken aan iedere interne en wordt er leerbegeleiding 'op maat' aangeboden.
De voortgang van de schoolprestaties via het digitale schoolplatform 'Smartschool'. Er bestaan goede contacten tussen de school en het internaat.

Internen worden zoveel mogelijk positief bevestigd. Een negatieve houding trachten we bij te sturen met een goed gesprek.

Het internaat hecht veel waarde aan contact met de ouders. Indien nodig, wordt er vanuit het internaat overlegd met de ouders. Dit kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Het team neemt regelmatig deel aan bijscholingen en studiedagen. Deze worden meestal georganiseerd vanuit de zustergemeenschap of vanuit de 'Dienst Internaten'.
Hierdoor kunnen de zusters en opvoedsters de meest recente pedagogische en psychologische kennis inzetten tijdens hun inzet voor de internen.

Vergelijkbare artikelen

Het internaat kent een uitgebreide infrastructuur, die verdeeld is over...
Het internaat ‘met alles erop en eraan’ was bijna 40...