Team

Het team bestaat uit opvoedsters en zusters die nauw samenwerken in de begeleiding van alle internen. Wij zijn een ankerpunt voor de internen door hen een luisterend oor voor kleine of grote problemen aan te bieden. Er is dagelijks overleg binnen het team.

Regelmatig zijn er uitgebreide overlegmomenten waar alle internen aan bod komen om de nodige bijsturing te bespreken;
dit in samenwerking met de verantwoordelijke van het CLB (Mw Ilse Fierens CLB Torhout: 050 23 15 17).

Bij problemen met een interne worden deze telefonisch of in een persoonlijk gesprek met de ouders besproken. Er zijn verschillende overlegmomenten met de ouders, verspreid over het hele schooljaar.

Tijdens de studie wordt er individueel aandacht geschonken aan iedere interne en wordt er leerbegeleiding 'op maat' aangeboden. Een aantal keren per schooljaar krijgen internen een internaatsrapport met daarin het minder goede maar ook het positieve. We gaan ervan uit dat iemand beter presteert door positieve bevestiging.

Wij stimuleren alle internen tot creativiteit, sport en ontspanning. Initiatieven van de internen uit worden bespreekbaar gesteld.

Het team neemt regelmatig deel aan bijscholingen en studiedagen. Deze worden meestal georganiseerd vanuit de zustergemeenschap of vanuit de 'Dienst Internaten'.

Vergelijkbare artikelen

een hartelijke opvoeding vanuit Jezus' Blijde Boodschap, structuur en warmte,...
Het internaat ‘met alles erop en eraan’ was bijna 40...
We zijn een autonoom internaat dat volledig toebehoort aan de...