Kinderinternaat

Welkom op de website van het kinderinternaat van de Zusters van Liefde van Kortemark.

Sinds een 10-tal jaren dragen wij zorg voor jongens en meisjes uit het gewoon of buitengewoon Basisonderwijs.
Op ons internaat verblijven eveneens meisjes en enkele jongens uit het gewoon Secundair Onderwijs.

Ons werk wordt gedragen vanuit Christus' oproep: “Laat de kinderen tot Mij komen”.