Ontstaan

De school 'Onze Lieve Vrouw van Troost' met bijhorend internaat werd opgericht door de Zusters van Liefde van Kortemark, West-Vlaanderen. Deze gemeenschap van vrouwelijke religieuzen is een actieve congregatie die na haar ontstaan in 1849 nog steeds in Kortemark actief is.

De congregatie werd gesticht door E.H.  L. Lampe, pastoor in Kortemark. Hij werkte samen met het gemeentebestuur om met vijf zusters van de andere congregatie in Kortemark, Handzamestraat, de 'Zusters van de H. Vincentius', die gesticht was in 1825, een nieuwe stichting te doen in de Hospitaalstraat.

Oorspronkelijk leefden en werkten deze zusters in het 'oudemanshuis', maar al heel snel werd er een nieuw klooster gebouwd. Dit klooster staat er nog steeds, en in de loop van de jaren zijn er delen aangebouwd, zodat de zusters de taken die zij op zich hadden genomen beter konden uitvoeren. Hiertoe behoren ook het internaatsgebouw, waarin tientallen kinderen en jongeren hun eigen kamer hebben, en ruimtes om te eten en te ontspannen.

Sinds hun ontstaan hebben de zusters zich ingezet voor mensen - jong en oud - die ondersteuning nodig hadden: armen, bejaarden, zieken, mensen met een beperking, kinderen en jongeren. Dit gebeurde niet alleen in Kortemark zelf, maar ook in andere plaatsen in West-Vlaanderen.

In de jaren '60 was er meer en meer nood aan goed opgeleide medewerkers. Daarom werd het 'Instituut voor Gezins- en Sanitaire Hulp' opgericht. Het was de bedoeling om meisjes op deze manier de kans te geven een verzorgend beroep te leren en tevens op internaat te verblijven. Het internaat was toen gratis.

In de jaren '90 kwam er een fusie met het Margareta-Maria-Instituut in Kortemark maar het internaat 'Zusters van Liefde' bleef eigendom van de zusters. 

Inmiddels beheren de zusters uitsluitend het internaat, maar maakt het Margareta-Maria-Instituut nog wel gebruik van schoolfaciliteiten in de gebouwen van de zusters.