Activiteiten

Jongerendagen voor meisjes

Tijdens schoolvakanties kan je als jongere steeds enkele dagen met ons meeleven.

Je gaat op zoek naar de plaats van God in jouw leven samen met andere zoekende jongeren.
Leef je veraf van het geloof en wil je meer weten? Ben je gelovig en wil je jouw geloof verdiepen?

Je krijgt bij ons die kans. Benieuwd? neem contact via onze contactformulier

Gebedsweekend voor leken in stilte

Telkens van vrijdagavond 18.30 u tot en met zondagmiddag.
Eucharistie, getijdengebed en rozenkrans samen met de zustergemeenschap.
Geleid door EH L Simons

Volgende weekend: 8 - 10 november

Prijs: per persoon: € 30,00
         voor studenten: € 15,00 - of te bespreken

Stille Retraites

Tijdens de grote vakantie gaan er twee stille retraites door in de zustergemeenschap, geleid door een priester.

Als je graag gedurende 8 dagen op zoek wil gaan naar God in jouw leven ben je van harte welkom.

De dagorde van de gemeenschap wordt gevolgd met getijdengebed, Eucharistie en Aanbidding. 

Prijs: te bespreken

 

Magnificat-oord

Tentoonstelling met schilderijen van Bradi Barth (+ 2 oktober 2007). Haar Magnificat-oord werd opgebouwd uit 35 schilderijen over het leven van Maria.Haar leven begint in het aards paradijs en eindigt in het hemels paradijs.

Meer dan de moeite waard om te bekijken tijdens de komende Vastentijd. Geschikt voor jong en oud door de schitterende uitleg van Zr Veronica.

Alleen op afspraak te bezichtigen ... gratis toegang.

Biddende moeders

Als moeder bidden voor je kinderen ... voor alle kinderen ... 
Als grootmoeder bidden voor je kleinkinderen ... en kinderen ... 
Zij zijn onze toekomst en ons geluk.

Wil je graag mee bidden? Bel even op om meer informatie.