Activiteiten

Jongerendagen voor meisjes

Herders gingen naar Jezus op zoek en lieten alles achter;
engelen brachten eer aan God en zongen 'Gloria in excelsis deo'.

Wat ga jij doen met de komende kerstdagen?
Jezus wacht op jou om je Zijn liefde, vrede en vreugde te schenken.

Meeleefdagen voor meisjes - Woensdag 26 tot en met zaterdag 29 december.

Ben je vertrouwd met onze jongerendagen? WELKOM
Ken je ons niet, schrikt het je af, bang voor reacties van 'de wereld'? WELKOM

Meer info op onze uitnodiging.

Inschrijven bij: zr.pascal.mispelaere@zustersvanliefde.be

 

 

Gebedsweekend voor leken in stilte

Telkens van vrijdagavond 18.30 u tot en met zondagmiddag.
Eucharistie, getijdengebed en rozenkrans samen met de zustergemeenschap.
Geleid door EH L Simons

Volgende weekends:  25 - 27 januari 2019
                                         26 - 28 april 2019

Prijs: per persoon: € 30,00 - voor studenten: € 15,00 - of te bespreken

Stille Retraites

Volgende stille retraites gaan door in juli en augustus 2019

Juli: EP G Wilkens

Augustus: EH J Hermans

Prijs: te bespreken

 

Magnificat-oord

Tentoonstelling met schilderijen van Bradi Barth (+ 2 oktober 2007). Haar Magnificat-oord werd opgebouwd uit 35 schilderijen over het leven van Maria.Haar leven begint in het aards paradijs en eindigt in het hemels paradijs.

Meer dan de moeite waard om te bekijken tijdens de komende advent. Geschikt voor jong en oud door de schitterende uitleg van Zr Veronica.

Alleen op afspraak te bezichtigen ... gratis toegang.

Biddende moeders

Als moeder bidden voor je kinderen ... voor alle kinderen ... 
Als grootmoeder bidden voor je kleinkinderen ... en kinderen ... 
Zij zijn onze toekomst en ons geluk.

Wil je graag mee bidden? Bel even op om meer informatie.