Activiteiten

Gebedsweekend voor leken in stilte

Van vrijdagavond 18.00 uur tot en met zondagmiddag 14.00 uur na het middagmaal.
Eucharistie, getijdengebed en rozenkrans samen met de zustergemeenschap.
Inleidingen op het gebed door E.H. L. Simons

De gebedsweekenden voor leken, driemaal per jaar, bieden gelegenheid om met een zekere regelmaat de stilte in te gaan met Christus de Heer. Het hart van de gebedsweekenden wordt gevormd door het hart van de zustergemeenschap, namelijk de dagelijkse H. Mis, het bidden van de getijden en de eucharistische aanbidding. Gedurende het gebedsweekend zijn er inleidingen op het gebed vanuit het Woord van God en is er gelegenheid om dat Woord te overwegen tijdens het persoonlijke gebed. Er is ruim gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen en/of voor een geestelijk gesprek. Gedurende het weekend is men vrij om te wandelen of te verpozen in de tuin van het klooster. Het weekend is in volledig stilzwijgen na het avondmaal op vrijdag tot aan het middagmaal op zondag.

Volgende gebedsweekend

3-5 november 2023

                              

Prijs: per persoon: € 40,00
         voor studenten: € 20,00 - of te bespreken

 

 

Stille Retraites

Tijdens de grote vakantie gaan er twee stille retraites door in de zustergemeenschap, geleid door een priester.

Als je graag gedurende 8 dagen op zoek wil gaan naar God in jouw leven ben je van harte welkom.

De dagorde van de gemeenschap wordt gevolgd met getijdengebed, Eucharistie en Aanbidding. 

Datum eerste retraite: 9 - 18 juli 2023 E.H. J Hermans

Datum tweede retraite: 13 - 22 augustus 2023 E.H. L Simons

 

Prijs: te bespreken

 

Magnificat-oord

Tentoonstelling met schilderijen van Bradi Barth (+ 2 oktober 2007). Haar Magnificat-oord werd opgebouwd uit 35 schilderijen over het leven van Maria.

Haar leven begint in het aards paradijs en eindigt in het hemels paradijs.

Meer dan de moeite waard! Geschikt voor jong en oud door de schitterende uitleg van Zr Veronica.

Alleen op afspraak te bezichtigen. Gratis toegang.

Biddende moeders

Als moeder bidden voor je kinderen ... voor alle kinderen ... 
Als grootmoeder bidden voor je kleinkinderen ... en kinderen ... 
Zij zijn onze toekomst en ons geluk.

Wil je graag mee bidden? Bel even op om meer informatie.