Ontstaan

"Den 7 maart 1849 zijn Zuster Benedicta, Zuster Elisabeth, Zuster Clara, Zuster Martha en Zuster Catharina, 
van het Klooster-Pensionaat afgescheiden om in het Klooster-Oudemanhuis eene gemeente te maken. 

Zuster Benedicta is voorloopig als overste aangesteld, en den 18 juli gekozen." 
(Kronijcken blz. 33)

 

 

"Mocht God ons hart vertederen voor de mensen in nood." (H. Vincentius à Paulo)

Stripverhaal uitgegeven in 1999 n.a.v. 150-jarig bestaan van de congregatie. 
Tekeningen van de hand van Michel Druart. Te verkrijgen bij de zusters voor € 3,00. 

Download hier de strip in pdf-formaat.

Oorsprong

In het jaar 1833 schonk Pieter-Maximiliaan De Vloo bij testament zijn bezittingen aan het armbestuur van Kortemark Lees verder

Wapenschild

Dit wapenschild is het herkenningsteken van onze religieuze gemeenschap. Vermoedelijk werd het gemaakt door ... Lees verder

Patroon

In de avond van 27 september 1660 ging het nieuws als een vuurtje rond: Monsieur Vincent is dood ! Lees verder