Toekomst

Velen stellen zich de vraag: 

“Is religieuze worden nog van deze tijd?“
“Roept de Heer ook nu nog?" 

Zeker!

Alleen wordt Jezus’ roepen in onze huidige samenleving vaak bedolven onder muziek, uitgaan, computer, internet, …

 

'We worden onderdrukt door de cultuur van het voorlopige. Vandaag de dag is het heel moeilijk een definitieve keuze te maken; wij zijn slachtoffer van het tijdelijke. Met Jezus is dat niet mogelijk. Jezus heeft ons verlost, voor altijd!' 

Paus Franciscus  - ontmoeting met seminaristen en novicen - Rome 6 juli 2013

Geboeid door Jezus

God roept ... dit geeft de geroepene een totale zekerheid. Het initiatief gaat niet uit van de mens maar van de Liefde . Jezus navolgen met een vaste wil: 'Ja, ik wil !' 'Overal waar godgewijden zijn, seminaristen, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, is er vreugde, altijd vreugde! Het is de... Lees verder

Gebed om roepingen

Heer Jezus, Gij hebt gezegd : “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Lc. 10,2). Wij vragen U, geef waardige priesters, broeders en zusters aan uw heilige Kerk. Geef dat allen die Gij van eeuwigheid... Lees verder

Op hoop van zegen

Hoe het begon? 'Kom en zie' (Joh 1,35 - 39) De leerlingen bleven de hele dag bij Hem; een blijven aan de 'buitenkant'. In Jezus blijven en Jezus in jou: 'We horen bij elkaar' Jezus, ik wil bij U blijven. Kom, Heer Jezus, kom! (Apok 22,20) Kom steeds meer bij... Lees verder