Leven

... in blijde dankbaarheid omdat Jezus ons geroepen heeft ...

... in de wereld maar niet van de wereld ...

... in de stilte: Gods werkplaats ...

Opname

Iedere roeping heeft haar eigen voorgeschiedenis. Vaak vragen jonge mensen ons: “ Hoe weet je dat je geroepen bent?” Wees ervan overtuigd dat God jou een teken zal geven, een moment van genade waardoor je zal weten dat je geroepen bent. Eén belangrijk kenmerk hiervan zal zijn dat Hij jou... Lees verder

Geloften

Wij, religieuzen beloven aan God en aan de Kerk om te leven in evangelische armoede , gehoorzaamheid en maagdelijkheid . In het voorbeeld, in het woord en in de genade van de Heer vinden de zusters de grondinspiratie van hun vrijwillige armoede, gehoorzaamheid en maagdelijkheid. Lees verder

Gemeenschap

Voor de religieuzen wordt de gemeenschap in Christus op een duurzame en zichtbare wijze tot uitdrukking gebracht door het gemeenschapsleven. Het deelnemen aan het gebed, het werk, de maaltijden, de ontspanning, gemeenschapsgeest, onderlinge vriendschap, samenwerking in het uitoefenen van het apostolaat, alsmede wederzijdse hulp zijn van groot belang op deze... Lees verder