Aanbidding

Weekdagen: onmiddellijk na de Eucharistie van 09.00 uur

Zondag: 08.50 uur tot aan de Eucharistie.