Aanbidding

Weekdagen: onmiddellijk na de Eucharistie van 9.00 uur

Zondag: 8.50 uur tot aan de Eucharistie.