Eeuwige professie Zuster Theresia (Lisa De Baets)

Op zondag 10 oktober 2021 mocht Zuster Theresia haar eeuwige geloften uitspreken in de congregatie van de Zusters van Liefde van Kortemark.
Het ritueel vond plaats tijdens de eucharistieviering.
Na de ondervragingen door Monseigneur Lode Aerts waarop de zuster telkens ‘ja, dat wil ik’ antwoordde werd de litanie van alle heiligen gezongen.
Hierbij ligt zuster Theresia plat ter aarde.
Na de litanie sprak zuster Theresia haar geloften uit ten overstaan van de overste en twee getuigen en ondertekende deze op het altaar.
Zuster Theresia zong driemaal ‘Aanvaard mij Heer, volgens uw woord en leven zal ik en beschaam mij niet in mijn verwachting.’
De bisschop sprak de plechtige zegen over haar uit. Zuster Theresia ontving de gouden ring als bruid van de Koning der eeuwigheid.
Na de overreiking van de ring werd zuster Theresia voor altijd als lid van de gemeenschap van de Zusters van Liefde bevestigd.

Alle foto's (c) Selina De Maeyer