Eucharistie

In het OVERZICHT MAATREGELEN CORONAVIRUS & OPVOLGING door de Belgische bisschoppen is vermeld:

  • Vieringen in kloosterkerken en -kapellen staan niet langer open voor externen.
  • Zoveel mogelijk blijven de kerken open voor individueel gebed.

Van onze kant vragen wij dit te respecteren.

Het kerkelijk wetboek (canon 918) raadt ten zeerste aan dat de gelovigen de heilige communie binnen de eucharistieviering zelf ontvangen; maar, met inachtneming van de liturgische riten, moet hun ook buiten de Mis de communie gegeven worden als zij er met goede reden om vragen.

Wie om een goede reden verlangt om de H. Communie te ontvangen kan zich in de huidige omstandigheden daarom tot een priester wenden.