Gebedsweekend voor leken in stilte

Van vrijdagavond 18.00 uur tot en met zondagmiddag 14.00 uur na het middagmaal.
Eucharistie, getijdengebed en rozenkrans samen met de zustergemeenschap.
Inleidingen op het gebed.

De gebedsweekenden voor leken, driemaal per jaar, bieden gelegenheid om met een zekere regelmaat de stilte in te gaan met Christus de Heer. Het hart van de gebedsweekenden wordt gevormd door het hart van de zustergemeenschap, namelijk de dagelijkse H. Mis, het bidden van de getijden en de eucharistische aanbidding. Gedurende het gebedsweekend zijn er inleidingen op het gebed vanuit het Woord van God en is er gelegenheid om dat Woord te overwegen tijdens het persoonlijke gebed. Er is ruim gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen en/of voor een geestelijk gesprek. Gedurende het weekend is men vrij om te wandelen of te verpozen in de tuin van het klooster. Het weekend is in volledig stilzwijgen na het avondmaal op vrijdag tot aan het middagmaal op zondag.

Volgende gebedsweekends

25-27 oktober 2024

                            

Prijs: per persoon: € 40,00
         voor studenten: € 20,00 - of te bespreken