Gebedsweekend voor leken in stilte

Van vrijdagavond 18.00 uur tot en met zondagmiddag 14.00 uur na het middagmaal.
Eucharistie, getijdengebed en rozenkrans samen met de zustergemeenschap.
Inleidingen op het gebed door E.H. L. Simons

Volgend weekend: 29 - 31 oktober 2021
                                        

Prijs: per persoon: € 30,00
         voor studenten: € 15,00 - of te bespreken

Gebedsweekends voorjaar 2022

28-30 januari 2022

27-29 mei 2022