Gebedsweekend voor leken in stilte

Telkens van vrijdagavond 18.30 u tot en met zondagmiddag.
Eucharistie, getijdengebed en rozenkrans samen met de zustergemeenschap.
Geleid door EH L Simons

Volgende weekend: 8 - 10 november

Prijs: per persoon: € 30,00
         voor studenten: € 15,00 - of te bespreken