Jongerendagen voor meisjes

Het Paastriduüm zijn heel bijzondere dagen in het kerkelijk jaar.
We beleven samen met Jezus deze droeve dagen, we lijden mee met Hem.
Hoopvol uitkijkend naar Zijn verrijzenis ...

Woensdag 17 april tot en met Paasmorgen.

Ben je vertrouwd met onze jongerendagen? WELKOM
Ken je ons niet, schrikt het je af, bang voor reacties van 'de wereld'? WELKOM

Inschrijven bij: zr.pascal.mispelaere@zustersvanliefde.be