Jongerendagen voor meisjes

Rond Kerstmis, Pasen en in de zomervakantie geven de zusters van Liefde van Kortemark aan jullie, jongeren, de gelegenheid om in een sfeer van gebed, ontspanning en samenzijn je te verdiepen in het geloof in Christus en zijn Kerk en mogelijk ook over de weg die je zelf wil gaan met Christus. Gedurende deze dagen maak je het gebedsleven mee van de zusters, zoals het vieren van de H. Mis, het bidden van het getijdengebed en de stille aanbidding. Daarnaast zijn er inleidingen in het gebed, catechesemomenten en in de zomerbedevaart gaan we veelal in het voetspoor van één of meerdere heiligen. Tijdens deze dagen is er ook ruim tijd voor ontspanning en ontmoeting, maar ook voor persoonlijk gebed, het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) of een geestelijk gesprek. De dagen zijn een kans om te groeien in geloof en ook om andere jongeren te leren kennen die willen groeien in verbondenheid met de Heer.

Een getuigenis van Sarah:
"De kapelaan en de zusters zorgen telkens voor een mooi programma.
Gebed, catechese, vrije tijd ... zijn telkens goed verdeeld. We vieren ook elke dag de Mis.
We maken telkens veel plezier en ik vind er de liefde van God in terug.
Ik kom niet enkel in contact met de kapelaan en de zusters, maar ook met andere gelovige jongeren.
Ik heb al vele mooie momenten met hun mogen meemaken. De jongerendagen zijn altijd snel voorbij en ik kijk telkens uit naar de volgende!

Ik vind het een prachtig idee/initiatief van de zusters om zoiets te organiseren.
Jongeren die het geloof willen ontdekken of verdiepen zijn zeker op het juiste adres.
Ik ben blij deze ervaringen te kunnen delen en wil hierbij anderen ook zeker aanmoedigen om eens deel te nemen.
Het zijn dagen om mee in je hart te dragen."