Steunprogramma voor ons internaat

Om de drempel voor de opvang van de kinderen/jongeren laag te houden, vragen de zusters aan de ouder(s) een dagprijs van 10 euro per schooldag. Wat een goed(koop) voorstel is.

Helaas zijn er ouders die niet in staat zijn deze financiële bijdrage te leveren. Met de coronacrisis wordt het vaak voor ouders financieel nog moeilijker.

Vanuit de zustergemeenschap willen wij ook de kinderen/jongeren van deze ouders een goede zorg en opvoeding geven.

Daarom hebben wij voor deze kinderen/jongeren, naar een oplossing gezocht. Deze bestaat in het zoeken naar financiële adoptieouders: mensen die vanuit hun goed hart en genegenheid voor de congregatie en haar apostolaat, bereid zijn een kind/jongere ten laste te nemen.

Concreet betekent dit het volgende:

Een volledig kind/jongere ten laste nemen betekent 180 euro per maand voor een periode van 10 schoolmaanden. Dit bedrag kan gestort worden per jaar (1800 euro) ofwel halfjaarlijks (900 euro) ofwel maandelijks (180 euro). Of twee adoptieouders betalen voor 1 kind/jongere de helft van het bedrag.

Niet te vergeten: wij zijn overtuigd dat uw belangrijkste bijdrage het gebed is en blijft.

De giften kunnen gestort worden op volgende bankrekening:

VZW Klooster Hospitaal – Zusters van Liefde
IBAN BE54 3850 0298 1397
BIC BBRUBEBB

onder vermelding van “Apostolaat internaat”.