Gebed om roepingen

Heer Jezus, Gij hebt gezegd : 
“De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. 
Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Lc. 10,2). 

Wij vragen U, geef waardige priesters, broeders en zusters aan uw heilige Kerk.

Geef dat allen die Gij van eeuwigheid tot uw dienst hebt uitgekozen 
uw roepstem mogen volgen. 

Moge het godgewijd leven volgens de waarheid van het evangelie 
en de leer van de Kerk verkondigd worden, 
opdat onze christelijke gezinnen haarden worden 
waar de geestelijke roepingen kunnen ontkiemen. 

Heer Jezus, 
zie welwillend naar de noden van onze congregatie. 
Geef ons voldoende roepingen om de opdracht te vervullen 
die Gij ons toevertrouwt. 
 

Wij vragen het U op voorspraak van Maria, Uw Moeder, 
voorbeeld voor allen die U van meer nabij willen volgen.  
 

H. Jozef, die onze congregatie bij haar oorsprong wonderbaar heeft geholpen, 
blijf waken dat wij trouw blijven aan onze stichtingsgenade. 
 

H.Vincentius, help ons naar uw voorbeeld in de liefde tot God, 
de kracht putten tot heldhaftige naastenliefde. 
 

Mogen onze overleden medezusters voorspreeksters zijn bij de Heer, 
opdat wij blijven streven naar een heilig leven tot eer en glorie van God en tot heil van de mensen.

Vergelijkbare artikelen

God roept ... dit geeft de geroepene een totale zekerheid...
Velen stellen zich de vraag: “Is religieuze worden nog van...