Geboeid door Jezus

God roept ...
dit geeft de geroepene een totale zekerheid. Het initiatief gaat niet uit van de mens maar van de Liefde. Jezus navolgen met een vaste wil:  'Ja, ik wil !' 

'Overal waar godgewijden zijn, seminaristen, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, is er vreugde, altijd vreugde! Het is de vreugde van de frisheid, de vreugde Jezus te volgen, de vreugde die de heilige Geest ons geeft, niet de vreugde van de wereld.

'Er is vreugde! Vanwaar komt ze? ... 
Echte vreugde komt niet van dingen, van het hebben, nee! Zij komt voort uit een ontmoeting, uit de relatie met anderen, uit het feit zich aanvaard te voelen, begrepen, bemind, ... dit niet omwille van het moment maar omdat de andere - man of vrouw - een persoon is. 
Vreugde komt voort uit de belangloosheid van de ontmoeting! Het is horen zeggen: 'Jij bent belangrijk voor mij', niet noodzakelijk met woorden. Het is mooi ... en het is precies dat wat God ons laat begrijpen. Als God u roept, zegt Hij: 'Je bent belangrijk voor Mij, Ik hou van u, Ik reken op u'. Daarvan komt de vreugde. De vreugde van het moment waarop Jezus mij aangekeken heeft. 
Zich door God bemind weten, voelen dat wij voor Hem geen nummer zijn, maar een persoon en voelen dat Hij het is die roept.

Paus Franciscus - ontmoeting met seminaristen en novicen - Rome 6 juli 2013

 

Vergelijkbare artikelen

Heer Jezus, Gij hebt gezegd : “De oogst is groot...
Velen stellen zich de vraag: “Is religieuze worden nog van...