Gemeenschap

Voor de religieuzen wordt de gemeenschap in Christus op een duurzame en zichtbare wijze tot uitdrukking gebracht door het gemeenschapsleven. 

Het deelnemen aan het gebed, het werk, de maaltijden, de ontspanning, gemeenschapsgeest, onderlinge vriendschap, samenwerking in het uitoefenen van het apostolaat, alsmede wederzijdse hulp zijn van groot belang op deze weg van dagelijkse omgang met elkaar.

Gebed

Op regelmatige tijdstippen gedurende de dag komen de zusters samen om te bidden. Dit zijn momenten waarop zij alle noden en intenties van de mensen om zich heen, bij God brengen. Hij kent die noden … maar Hij vraagt vertrouwen. Jezus’ leven was doorweven van gebed en Hij leerde ons... Lees verder

Zusterlijke liefde

Onze congregatie bestaat uit 2 gemeenschappen: een twintigtal zusters leven en werken in Kortemark, een tiental in Dadizele. Regelmatig komen we met alle zusters samen, meestal is dit op kerkelijke feesten. Leven in gemeenschap vraagt (soms) veel maar het is op de eerste plaats een groot goed, een genade. Je... Lees verder

Apostolaat

Apostel zijn is ... bidden en werken voor het Rijk van God; zoals de apostelen dat deden in Jezus’ tijd. Die taak is groot en heerlijk. Wij mogen medewerkers zijn van God. Door onze aanwezigheid op de verschillende apostolaatsvelden willen wij een wegwijzer zijn naar Jezus. Het zet mensen aan... Lees verder

Vergelijkbare artikelen

Dag allemaal Graag zou ik jullie wat willen vertellen over...
Jonge witte raven met een roeping. Julie trad op haar...
Apostel zijn is ... bidden en werken voor het Rijk...
Onze congregatie bestaat uit 2 gemeenschappen: een twintigtal zusters leven...
Op regelmatige tijdstippen gedurende de dag komen de zusters samen...
Teken van God in de wereld... De professie is een...
Na het doorlopen van postulaat en noviciaat krijgt de novice...
Enkele jonge zusters getuigen over hun roeping. Lees hier meer...
Sedert 8 september 2013 ben ik een Zuster van Liefde...
Na het noviciaat worden de kandidaten in de congregatie opgenomen...
Je hebt de wereld verlaten om tot een leven van...
Je moet niet heilig zijn om naar het klooster te...