Gebed

 

Op regelmatige tijdstippen gedurende de dag komen de zusters samen om te bidden. Dit zijn momenten waarop zij alle noden en intenties van de mensen om zich heen, bij God brengen. Hij kent die noden … maar Hij vraagt vertrouwen. Jezus’ leven was doorweven van gebed en Hij leerde ons bidden. 


Sommige gebedstijden zijn gericht op Gods lof. Denken we maar aan het breviergebed dat we vier keer per dag samen bidden, als een krans rond de Eucharistie.

Wij vieren mee met de grote gemeenschap van de Kerk doorheen hoogfeesten, feesten en gedachtenissen van bekende en minder bekende heiligen.

Door het samen bidden van het rozenhoedje stellen wij ons onder de beschermende mantel van onze hemelse Moeder Maria.


 

Gemeenschappelijke gebedstijden

06.25 u - morgengebed

08.50 u - Eucharistische aanbidding

10.00 u - Eucharistie (09.00 u op recollectiezaterdagen en 17.00 u op dinsdag tijdens schoolweken)  

 

12.15 u - middaggebed 

16.30 u - avondgebed (niet op maandag, woensdag en donderdag) 
met uitstelling van het Allerheiligste op zondag 

17.00 u - Eucharistie op dinsdag (tijdens schoolweken)  
             - avondgebed op maandag, woensdag en donderdag via RADIO MARIA

21.00 u - completenHoewel de zusters altijd biddend voor de Heer moeten staan zijn er toch noodzakelijk tijden van uitdrukkelijk en intens gebed. Die gebedstijden behoren tot de rijkste momenten van het leven, waarop de religieuzen hun specifieke zending in de Kerk vervullen. Deze gebedstijden zijn verweven in het levensritme van de dag, van de week, van de maand en van het jaar. Ze doordringen en heiligen de tijden van werk, studie, rust en ontspanning.


 

Eucharistie

De Eucharistie is het centrum van een echte gemeenschap en de oorsprong van haar eenheid.

Onze eerste zorg gaat dan ook uit naar een goed voorbereide en verzorgde Eucharistie. Wij mogen dagelijks God loven en danken. Hij komt tot ons in zijn Woord. Wij kunnen en mogen ons verenigen met zijn Offer aan de Vader. Wij dragen onszelf en alle noden van Kerk en wereld op aan God. Wij zijn verenigd met alle heiligen in de hemel. 

Vanuit de Eucharistie leven wij en zien wij reeds uit naar de volgende. Wij gaan verenigd met Hem naar alle mensen die aan onze zorgen worden toevertrouwd.


 

Getijdengebed 

Als een krans rond de Eucharistie bidden wij dagelijks de kerkelijke getijden. In het morgengebed dragen wij de komende dag op aan de Heer en vragen Hem zijn zegen. Op de middag komt elke zuster weg van haar apostolaatsveld om samen met haar medezusters God te loven. Op het einde van onze dagtaak verenigen wij ons een derde maal rond het Allerheiligste en dragen wij de noden en zorgen van de voorbije dag op aan de Heer. Met de completen maken wij de overtocht naar de nacht ... naar de hemel waar we éénmaal voor eeuwig zullen rusten.

In de lezingendienst, die afzonderlijk wordt gebeden, zijn wij niet minder met elkaar verenigd. Binnen de 'gemeenschap van de heiligen' zijn wij allen broeders en zusters. Wij kunnen ons verenigen met hen die op datzelfde moment, waar ook ter wereld, gezamenlijk voor de Heer staan.

Vergelijkbare artikelen

Apostel zijn is ... bidden en werken voor het Rijk...
Onze congregatie bestaat uit 2 gemeenschappen: een twintigtal zusters leven...
Dag allemaal Graag zou ik jullie wat willen vertellen over...
Jonge witte raven met een roeping. Julie trad op haar...
Teken van God in de wereld... De professie is een...
Na het doorlopen van postulaat en noviciaat krijgt de novice...
Enkele jonge zusters getuigen over hun roeping. Lees hier meer...
Sedert 8 september 2013 ben ik een Zuster van Liefde...
Na het noviciaat worden de kandidaten in de congregatie opgenomen...
Je hebt de wereld verlaten om tot een leven van...
Je moet niet heilig zijn om naar het klooster te...
Voor de religieuzen wordt de gemeenschap in Christus op een...