Religieuze kleed

Teken van God in de wereld...

 

De professie is een toewijding aan de Heer. Reeds door het doopsel is iedere christen de Heer toegewijd, maar door de professie wil de godgewijde voor God en de Kerkgemeenschap belijden dat zij op een diepere en intensere wijze haar gedoopt zijn wil beleven. Daarom plaatst de zuster op die dag de doopkaars naast de Paaskaars ( symbool voor Christus). 
Op de vooravond van de eerste professie krijgt de novice haar religieuze kleed en sluier. 

Met het religieuze kleed willen de zusters een zichtbaar teken van God in de wereld zijn; zij behoren God toe. 


De H. Johannes Paulus II wees er herhaaldelijk op dat de toewijding aan God herkenbaar zou zijn aan het blijvend uiterlijk teken van een religieus kleed.

Hij zei: “Geloof in de waarde, voor de mensen van deze tijd, van de zichtbare tekenen van een gewijde levensstaat. De mensen hebben behoefte aan tekenen, aan zaken die hen aan God doen denken in onze moderne seculiere stad, waar nog maar weinig tekenen zijn overgebleven die naar God verwijzen.”


Door het dragen van een sluier drukken religieuzen uit dat zij voorbehouden zijn voor de Heer alleen en elke morgen kunnen zij aan de Heer vragen : “Geef me de deugden van een verborgen leven: eenvoud, bescheidenheid en nederigheid,die deugden die Gij zó graag in de plooien van mijn sluier vindt”. Dat zijn ook de deugden die onze zusters, als Zusters van Liefde nastreven naar het voorbeeld van onze Patroon de H. Vincentius. 


 

Tijdens de professieviering zelf worden de ring en het kruisje gezegend en dit vlak nadat de novice haar geloften heeft uit gesproken. Beiden zijn eveneens een uiterlijk teken van ons godgewijd zijn. 

Zegening van het kruisje : 
“Vader, zegen dit kruisje. Maak dat wie het draagt en wie het ziet, uw liefde gedenken en tot wederliefde uitgenodigd worden.” 


Bij de eerste professie krijgt de novice een zilveren ring, bij de eeuwige geloften wordt dit een gouden ring. 

Zegening van de ring : 
“Vader, zegen deze ring. Moge deze die hem draagt, trouw zijn aan het bijzonder verbond 
van liefde dat Gij vandaag met haar gesloten hebt.”

 

Vergelijkbare artikelen

Na het doorlopen van postulaat en noviciaat krijgt de novice...
Dag allemaal Graag zou ik jullie wat willen vertellen over...
Jonge witte raven met een roeping. Julie trad op haar...
Enkele jonge zusters getuigen over hun roeping. Lees hier meer...
Elizabeth De Taeye ging op haar twintigste het klooster in...
Sedert 8 september 2013 ben ik een Zuster van Liefde...
Na het noviciaat worden de kandidaten in de congregatie opgenomen...
Je hebt de wereld verlaten om tot een leven van...
Je moet niet heilig zijn om naar het klooster te...
Apostel zijn is ... bidden en werken voor het Rijk...
Onze congregatie bestaat uit 2 gemeenschappen: een twintigtal zusters leven...
Op regelmatige tijdstippen gedurende de dag komen de zusters samen...